Aj takto pomáhame ...

 Aj takto pomáhame .....  

     Niektorí psy ŠKZS Slovakia aj takouto formou pomáhajú ľuďom v núdzi .....  Za posledné obdobie sa mnohokrát dokázalo, že pes okrem iných úloh je schopný  pomáhať aj v tom najhumánnejšom procese ľudstva ako je pomoc pri liečbe ľudí. Takéto schopnosti poskytujú najmä pre osamelé a samotne žijúcich ľudí, problémové deti, pacientov s deckou mozgovou obrnou, starých  ľudí , domov dôchodcov, mentálne postihnutých , autistov.... Každá minúta so psom je pre „chorých“ potešením v ich živote.

     Doterajšie pôsobenie našich psov medzi týmito ľuďmi preukázali obrovský záujem pokračovať v tejto činnosti.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.