Úvod
Október

ŠKZS Slovakia bola pozvaná na cvičenie Havran 2012 organizované vládou a MV SR

     Simulovaná havária jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach preverila v stredu a vo štvrtok (17. a 18.10.2012) pripravenosť a reakciu krízových štábov, polície, hasičov, záchranárov, štátnej správy a samospráv z Trnavského, Trenčianského a Nitrianského kraja. Cvičenie Havran 2012 bolo špeciálne zamerané na tok informácií zo sídla jadrového zariadenia až po ministerstvá.
     Do cvičenia sa zapojili Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, Úrad jadrového dozoru SR, Ústredný krízový štáb, zložky ministerstva vnútra, napríklad sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Prezídium policajného zboru SR. Takisto sa na cvičení podieľali Ozbrojené sily SR, záchranky z Nitry, Trnavy, Trenčína a Bratislavy, Úrad verejného zdravotníctva SR, Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR, Slovenský Červený kríž, Slovenský hydrometeorologický ústav a Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Na regionálnej úrovni sa počítalo s účasťou obvhodných úradov v sídlach dotknutých krajov a vybraných obcí.
     Krajský obvodný úrad v Nitre pozval členov ŠKZS Slovakia na toto cvičenie. Úlohou bolo spolupracovať pri evakuácii školy v obci Nové Sady, okr. Nitra a pri hniezde záchrany v obci Jelenec, okr. Nitra. Spolupráca pri evakuácii školy prebehla podľa plánu a spolupráca medzi vedením školy a členmi ŠKZS Slovakia bola na veľmi dobrej úrovni. Odborne boli zvládnuté všetky úlohy. V obci Jelenec, kde bolo hniezdo záchrany, členovia ŠKZS Slovakia úzko spolupracovali pri plnení úloh s obecným úradom na čele s pánom starostom. Úlohy v obidvoch prípadoch boli zvládnuté, ktoré vyplývali pre tieto oblasti. ŠKZS Slovakia počas plnenia úloh neustále bola spojená s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI