Úvod
September

 Pátracia akcia po nezvestnej Nikolety B. zo Senice

     Výjazdová skupina ŠKZS Slovakia v spolupráci s KK Barvínek vykonala pátraciu akciu vo vytipovaných lokalitách po nezvestnej 20 ročnej Nikolete Beblavej zo Senice, ktorá je nezvestná od 25.9.2010. Pátracia akcia bola vykonaná na požiadanie rodičov nezvestnej osoby. Počas pátracej akcie bol prítomný aj zástupca OR PZ Senica. V pátracej akcii sa neustále pokračuje.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


ŠKZS Slovakia na cvičení USAR teamu v Budapešti
(USAR - Vyhľadávanie a záchrana osôb z ruín a budov)

     Ďalším významným krokom ŠKZS Slovakia bola účasť jeho členov na cvičení USAR (Urban Search and Rescue) teamu v Budapešti dňa 18.9.2010. Medzinárodný team tvorený z Maďarských a Slovenských záchranárov vykonali prípravu na prípadné zemetrasenie a možný spoločný zásah. Usporiadateľom cvičenia bol PMKMSZ (Pest Megyei Kutató Mento Szolgálat), ktorý je zmluvným partnerom ŠKZS Slovakia. Aj toto cvičenie slúžilo na pripravenosť obidvoch teamov na spoločnú misiu v prípade potreby na miesto nešťastia - mimoriadnej udalosti. Okrem špeciálne cvičených psov na vyhľadávanie živých osôb bola prítomná aj špeciálna technika na vyprosťovanie ľudí z ruín. Cvičenie trvalo až do neskorých nočných hodín. Cvičenie riadne preverilo aj fyzickú a psychickú prípravu záchranárov a ich psov.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


ŠKZS Slovakia na odbornom seminári v Těrlicku, Polície ČR

     Na základe pozvania Polície ČR KRP MsK, generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia sa zúčastnil odborného seminára zaoberajúceho sa s vyšetrovaním a odhaľovaním násilnej trestnej činnosti, na ktorom prezentoval najnovšie poznatky vyhľadávania utopených ľudí a ukrytých mŕtvych ľudských tiel za pomoci špeciálne cvičeného psa ŠKZS Slovakia. Táto udalosť sa konala v dňoch 15. - 17.9.2010 v školiacom stredisku KRP Ms kraja Ostrava na Těrlicku, okr. Karviná v rámci zmluvného partnerstva medzi Políciou ČR a ŠKZS Slovakia.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


IV. Medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov
a iných záchranárskych organizácií

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia na základe Koncepsie činnosti a Ročného plánu na rok 2010 organizovala v dňoch 8. - 11. 9. 2010 v Hronovciach na Lodenici v okrese Levice IV. Medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov a iných záchranárskych organizácií.
     Hlavným cieľom sústredenia bolo nacvičovať záchranárske prvky, ktoré sú nevyhnutné pri rôznych ostrých záchranárskych prácach, koordinovať činnosť jednotlivých záchranárskych skupín zo SR, ale i zahraničia. Úlohou sústredenia bolo prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí zúčastnených záchranárov a prehlbovanie medzinárodnej záchranárskej spolupráce. Súčasťou sústredenia boli aj odborné školenia s možnosťou prezentácie činnosti jednotlivých záchranárskych zložiek, ale aj iných organizácií.
     Na sústredení sa zúčastnili zmluvní partneri ŠKZS Slovakia, ktorí často spolupracujú a zasahujú pri rôznych mimoriadnych udalostiach, ako aj pri pátracích akciách po stratených osobách, pri pátraní po mŕtvych ľudských telách po živelných pohromách (zemetrasenie, závaly, výbuch plynu alebo povodne). Sústredenie bolo zamerané na integritu záchranárskych zložiek SR a okolitých štátov pri výskyte mimoriadnych udalostí. Boli vykonané ukážky zásahov týchto organizácií. Za účelom precvičovania niektorých možných mimoriadnych udalostí boli vytvorené viaceré pracoviská: 1. pracovisko - výbuch zemného plynu a následný požiar v objekte, 2. pracovisko - veľká dobravná nehoda na ceste č. 76 v obci Hronovce, 3. pracovisko - vyhľadávanie utopenej osoby na vodnej nádrži v katastrálnej časti obce Kuraľany, 4. pracovisko - zlaňovanie so psom z výškovej budovy. Celé sústredeie prebiehalo v duchu myšlienky vzájomnej spolupráce. Prioritami cvičení bolo maximálne sa prispôsobovať k možným reálnym udalostiam a podmienkam.
     Na túto akciu prijali pozvanie viacerí vzácny hostia z verejného života zo SR a zahraničia. Medzi hosťami bola prítomná aj prezidentka SČK PhDr. Helena Kobzová, predstavitelia MV ČR, Polície ČR, Polície MR, HaZZ SR a iní. Boli odovzdané certifikáty dvom osobám o čestnom členstve ŠKZS Slovakia: Diane Pavlisovej (redaktorka TV JOJ) a Brunovi Jendrálovi (webmaster ŠKZS Slovakia).
     Celé sústredenie prebiehalo na veľmi vysokej úrovni o čom svedčia aj ohlasy prítomných.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI