Úvod
November

 IV. konferencia ŠKZS Slovakia s medzinárodnou účasťou

     Dňa 28.11.2009 ŠKZS Slovakia usporiadala už IV. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou. Tejto konferencie sa zúčastnili predstavitelia záchranárov z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Okrem záchranárov sa jej zúčastnili aj iní vzácni hostia. Medzi inými aj zástupcovia Českej a Slovenskej polície, šéfredaktorka Českého kriminalistického zborníka policajného zboru Jitka Pivodová. Medzi vzácnymi hosťami bol aj redaktor Policajného magazínu STV JUDr. Štefan Rajtár, ktorý bol prijatý za čestného člena ŠKZS Slovakia za podporu a rozvoj organizácie. O vysokej kvalite konferencie svedčia aj podpisy zmlúv o vzájomných spoluprácach medzi ŠKZS Slovakia a Záchrannou brigádou kynológov Moravskoslezského kraja a mediálnym partnerom Kynologická revue.
     Okrem spomenutých skutočností mala konferencia bohatý program. ŠKZS Slovakia prezentovala svoju veľmi pestrú a hodnotnú celoročnú aktivitu, ktorých obsahom boli desiatky vykonaných ostrých pátracích akcií doma i v zahraničí, účasť na rôznych spoločenských udalostiach, práca pri lieččení chorých za pomoci psov, ale i mnohé iné udalosti. Generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia, Alexander Berek, vyhodnotil aj spoluprácu s jednotlivými organizáciami, obecnými a mestskými úradmi, zmluvnými partnermi a inými organizáciami, s ktorými počas roka 2009 spolupracovala. Svojími referátmi a prezentáciami vystúpili aj povzaní hostia. každá z nich bola vpracovaná na vysokej úrovni a vďaka prítomnej dataprojekcii bol ich prednes kvalitný.
     V hodnotiacej časti konferencie boli za podporu a rozvoj kynologickej záchranárskej činnosti ŠKZS Slovakia ocenení aj jej členovia a hostia. Od prítomných hostí do svojich rúk prevzal ocenenia za aktívnu spoluprácu aj generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia. Z jednotlivých referátov, ale aj s doterajších výsledkov vyplývalo, že spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a ŠKZS Slovakia je na vysokej úrovni a že v tejto spolupráci budú pokračovať aj v budúcnosti. Úplnou raritou tejto konferencie bolo schválenie projektu ŠKZS Slovakia o založení Medzinárodnej skupiny záchranárov na operatívne riešenie najšpeciálnejších záchranárskych prvkov doma i v zahraničí - SPECIAL INTERNATIONAL RESCUE DOG SERVIS (SIRDS).
     Novozaložená medzinárodná skupina má zatiaľ zastúpenie štyroch štátov, ale v budúcnosti sa plánuje rozšírenie základne o ďalšie krajiny.
     Alexander Berek poďakoval za nezištnú pomoc sponzorovi organizácie, generálnemu riaditeľovi CHIROSANu a ubezpečil prítomných, že v roku 2010 za jeho aktívnu podporu organizácia bude poskytovať ešte kvalitnejšie služby.
     Táto konferencia sa konala v lukratívnom prostredí v príjemných priestoroch Park Hotela v Hokovciach, okr. Levice. Účastníci odchádzali plný dojmov, s prísľubom opätovného stretnutia a ďalšej zmysluplnej spolupráce s poslaním tak vzácnym - záchrana ľudských životov.

Fotografie z koferencie si môžete pozrieť tu.


Návšteva v materskej škôlke v obci Málaš

     Záchranári dňa 19.11.2009 dostali milé pozvanie do materskej skôlky, aby predviedli pre malé detičky ukážky z kynologickou tématikou. Detičky boli veľmi nadšené a radi sa zapájali do ukážok. Ako poďakovanie odovzdali záchranárom milé darčeky, ktoré sami vyrobili. Smile

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2023 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI