Úvod
September

Medzinárodná spolupráca

     Na základe pozvania Polície ČR, dvaja členovia ŠKZS Slovakia v dňoch 16.-18.9.2009 sa zúčastnili IMZ. Na tejto akcii generálny riaditeľ Alexander Berek vo svojom referáte hodnotil spoluprácu za uplynulé obdobie a upresňovali ďalšie spoločné aktivity. Táto akcia, tak ako každý rok, prebehla v priateľskom ovzduší a priniesla veľa užitočného.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Členovia ŠKZS Slovakia na Vrakunských hodoch

     Na základe pozvania starostu mestskej časti Bratislava - Vrakúňa Mgr. Ladislava Faturu sa dňa 12.9.2009 členovia ŠKZS Slovakia zúčastnili na podujatí Vrakunské hody 2009. V rámci programu podujatia vykonali ukážky z kynologickej záchranárskej činnosti. Predviedli ukážku vyhľadávania utopenej osoby za pomoci špeciálne cvičeného psa na Malom Dunaji.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu. 


Cvičenie posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou (Záchranár 2009)

     Na základe pozvania organizátorov, cvičenia posádok záchranných služieb s medzinárodnou účasťou - Záchranár 2009 (www.zachrana2009.sk), členovia ŠKZS Slovakia zo dňa 10. na 11.9.2009 sa zúčastnili tohto podujatia. Na tomto významnom podujatí malou mierou sa spolupodieľali na plnení úloh každej zúčastnenej posádky. Z výborne usporiadanej akcie si odnášali užitočné skúsenosti z oblasti záchrany ľudských životov. Generálne riaditeľstvo ŠKZS Slovakia aj týmto ďakuje organizátorom URGENT ZZS Levice a OPTIMUS ZZS Nitra za pozvanie.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.


Ostrá pátracia akcia vo Vysokých Tatrách

      V dňoch 9 a 10. septembra 2009 na základe požiadania PZ SR, členovia ŠKZS Slovakia sa zúčastnili v súčinnostnej pátracej akcii po 81 ročnom starčekovi I.K. (nezvestný je od 1.9.2009), ktorý odišiel z domu s tým, že ide na túru do hôr na Slavkovský štít. Domov sa už nevrátil. Členovia ŠKZS Slovakia prepátravali určené oblasti Hrebienku pod Slavkovským štítom. V náročnom teréne psy pracovali aktívne a postupne vylučovali prítomnosť nezvestnej osoby.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.


Medzinárodná pátracia akcia po dlhodobo nezvestnej osobe

     Počas III. ročníka medzinárodného sústredenia psovodov a psov záchranárov dňa 4.9.2009 bola vykonaná ostrá medzinárodná pátracia akcia za účasti záchranárov zo štyroch štátov - Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska po dlhodobo nezvestnej osobe z obce Hronovce. Pátracej akcie sa zúčastnilo 25 záchranárov, 19 psov z vyššie uvedených štátov a 5 dobrovoľných strážcov verejného poriadku z obce Hronovce. Táto pátracia akcia bola vykonaná na základe požiadania rodinných príslušníkov nezvestnej osoby. O akcii bola upovedomená aj OR PZ Levice, ktorej príslušník bol pri pátraní prítomný. K organizácii pátracej akcie aktívne prispel aj starosta obce Hronovce pán Róbert Csudai.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.


III. ročník sústredenia psovodov a psov záchranárov

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia na základe koncepcie činnosti a ročného plánu na rok 2009, v dňoch od 2. do 6. septembra 2009 v Hronovciach okr. Levice, organizovala sústredenie psovodov a psov záchranárov s medzinárodnou účasťou štyroch štátov Európy. Sústredenie otvoril generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek. Hneď na úvod poprosil prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku nedávno tragicky zahynutým baníkom v Handlovej. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili mnohí hostia, v zastúpení nasledovných inštitúcií: MV SR (Ministerstvo vnútra), PZ (Policajný zbor) SR, SČK (Slovenský červený kríž), CO (civilná ochrana), IZS (Integrovaný záchranný systém), OS ZSS SR (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby), APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe), zástupcovia Mestských a obecných úradov a sympatizanti ŠKZS Slovakia. Počas slávnostného otvorenia bol prítomným predstavený generálny sponzor ŠKZS Slovakia Peter Bernát, generálny riaditeľ CHIROSANu s.r.o., ktorý zároveň podpísal zmluvu o vzájomnej spolupráci so štatutárnym zástupcom ŠKZS Slovakia.
     Účelom sústredenia bol nácvik záchranárskych prvkov, ktoré sú potrebné pri rôznych ostrých kynologických záchranárskych prácach, koordinácia činnosti jednotlivých záchranárskych tímov zo Slovenska a zahraničia. Úlohou sústredenia bolo prehlbovať praktické vedomosti zúčastnených záchranárov a pokračovať vo vývoji medzinárodnej záchranárskej činnosti.
     Počas sústredenia formou pracovných porád účastníci skúmali možnosti vykonávať spoločné pátracie akcie po nezvestných osobách, alebo pri iných mimoriadnych udalostiach ako aj cvičeniach. Úplnou raritou bola ostrá medzinárodná pátracia akcia za účasti záchranárov zo štyroch štátov - Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
     Aj tohtoročné sústredenie ukázalo svoju opodstatnenosť. Odchádzajúci účastníci vyjadrili svoju spokojnosť a prisľúbili, že naďalej budú šíriť dobré meno ŠKZS Slovakia a budú sa tešiť na ďalšie stretnutia a spoluprácu.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2023 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI