Úvod
2 %

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia poskytuje svoje služby bezplatne a neodmietne ani jednu prosbu o pomoc. Pre svoju existenciu však potrebuje pomocnú ruku aj formou 2% z zaplatenej dane FO alebo PO.

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2024
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 31. marca 2023
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

     Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

1, Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
sumu 2% z vašej dane: ...... €
IČO: napr. 42047048
Právna forma: napr. občianske združenie
Názov: napr. Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia
Sídlo: napr. Nýrovce 246, 935 67 pošta Málaš

2, Vyplnené daňové priznanie za rok 2023 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

     Ak ste zamestnaní:

1, Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2, Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3, Najneskôr do 31. marca 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu, alebo priamo na našej stránke: Tlačivo k 2% z dani z prijmov

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI