Úvod arrow Rok 2008
Rok 2008

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia pokračovala vo svojej koncepčnej činnosti a rok 2008 začala významnou udalosťou, ktorá ďalej skvalitní svoju činnosť. V rámci koncepcie plánu činnosti ŠKZS Slovakia a v zmysle uznesenia II. Kongresu Asociácie policajtov vo výslužbe dňa 29.01.2008 v Zlatnej na Ostrove bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi dvomi organizáciami. Dohodu podpísali Alexander Berek generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia a Ľubomír Svorad prezident APVV, v prítomnosti člena prezídia APVV - predsedu miestnej organizácie Komárno  Michala Čačka a generálnej sekretárky ŠKZS Slovakia Ninky Berekovej.

    Táto spolupráca dáva prepojenie na ľudí , ktorí síce svoju aktívnu činnosť v policajnom zbore ukončili, ale v civilnom živote stále môžu byť užitoční pri takom dôležitom poslaní, ako je záchrana ľudských životov. Táto dohoda dáva veľa možností na vzájomnú spoluprácu. Veď každý jeden človek môže zachrániť niekoľko ľudských životov.

Fotografie z podpisovanie dohody tu.


     ŠKZS Slovakia začala plniť svoje úlohy podľa ročného plánu na rok 2008. Dňa 23.02.2008 sa konalo preskúšanie psov záchranárov, a zároveň v ten istý deň bolo vykonané Valné zhromaždenie členov ŠKZS Slovakia.  Hostiteľom týchto udalostí bola oblasť Nýrovce.
    
Praktické preskúšanie a cvičenie psov sa konalo v priestoroch objektu HILTON v obci Hronovce, kde psy boli preskúšavané zo špeciálnych záchranárskych prác. Preskúšanie z cvikov poslušnosti boli vykonané na športovom ihrisku v Nýrovciach.  Na preskúšaní sa zúčastnilo 6 psov a 2 šteniatka vykonávali zvykanie na priestory zrúcanín.  Okrem psovodov a psov záchranárov sa zúčastnili tohto podujatia aj ďalší členovia ŠKZS Slovakia.
    
Po praktickom zamestnaní nasledoval obed a potom Valné zhromaždenie ŠKZS Slovakia. Na Valnom zhromaždení bol jednohlasne prijatý plán činnosti na rok 2008. Určili sa termíny hlavných akcií a zároveň boli navrhnuté organizačné štáby na vykonanie jednotlivých akcií.
    
Po vecnej rozprave v bode rôznom účastníci  s dobrými pocitmi odchádzali domov........

Fotografie tu.


     V dňoch 07.-08.03.2008 členovia generálneho riaditeľstva ŠKZS Slovakia vykonali služobnú cestu za  kolegami záchranármi v Maďarsku, v meste Jászberény. Počas dvojdňovej návštevy u susedov boli dohodnuté konkrétne kroky na vzájomnú spoluprácu oboch záchranárskych organizácii. Prisľúbili , že v najbližších dňoch  bude podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci. Táto spolupráca sa bude týkať tak spoločných sústredení, cvičení, ako aj ostrých pátracích akcií doma i v zahraničí.

Fotografie tu.


     ŠKZS Slovakia pokračovala vo svojej činnosti podľa ročného plánu na rok 2008 . Dňa 29.03.2008 sa konalo sústredenie psovodov a psov záchranárov  v oblasti Dolné Saliby, okr. Galanta.  Počas sústredenia boli vykonané cvičné pátracie akcie, skupinové cvičenie poslušnosti , prijatie nových členov a porada ŠKZS Slovakia. Na záver sústredenia generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia vyhodnotil celé podujatie a skonštatoval, že táto akcia splnila svoju účel.

Fotografie zo sústredenia tu


     Na základe pozvania prezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV) Ľubomíra Svorada dňa 17.04.2008 sa zúčastnili generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek a generálna sekretárka Ninka Bereková na zasadnutí III. Kongresu APVV , ktorý sa konal vo Veľkej Lomnici okr. Poprad, v hoteli AGRO.  Aj touto účasťou sa začal naplňovať účel Dohody o vzájomnej spolupráci medzi organizáciami. V peknom a príjemnom prostredí Kongres splnil svoj účel. Organizátori pripravili túto akciu na vysokej úrovni. V bohatom programe vystúpil aj generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia a priblížil Kongresu činnosť organizácie ŠKZS Slovakia a návrhy na ďalšiu spoluprácu.

Fotografie z kongresu tu


     Na základe požiadania matky nezvestnej (15 r.) osoby Dominika T.-N.  o pomoc pri nájdení syna (ktorý zanechal popísané steny , na ktorých sa vyhrážal smrťou) ŠKZS Slovakia dňa 26.04.2008 vykonala rozsiahlu pátraciu akciu . Na tejto pátracej akcie sa zúčastnilo 26 záchranárov a 11 záchranárskych psov. Pri pátraní pomáhali aj záchranári z kynologického klubu Barvínek Jablonica. Prítomní boli aj dobrovoľní hasiči z Jaroviec. Akcia sa začala ráno o 8:30 hod. a ukončená bola o 18:00 hod. Pátracia akcia sa vykonávala v rôznorodom a náročnom teréne od Ekonomickej vysokej školy v Petržalke až po vodné dielo Čuňovo. V týchto vytipovaných lokalitách záchranári a ich psíkovia nepotvrdili prítomnosť nezvestnej osoby. Aj táto akcia ukázala  odbornosť a pripravenosť všetkých prítomných záchranárov. Celú akciu riadil generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia. I keď sa nezvestná osoba nenašla, ostáva naďalej nádej, že žije.

(PS: telo nezvestného bolo nájdené 04.05.2008 v Dunaji pri obci Bodíky)

Fotografie z pátracej akcie tu


     V živote ŠKZS Slovakia došlo k významnej udalosti. Dňa 03.05.2008 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi organizáciami ŠKZS Slovakia a MKE (Mentőkutyás egyesület Jászberény) z Maďarskej republiky. Táto dohoda určuje spoluprácu medzi dvoma kynologickými záchranárskymi organizáciami v teoretickej i praktickej činnosti. Aj táto skutočnosť svedčí o naplnení programu ŠKZS Slovakia . Je to významným krokom pri spolupráci na medzinárodnej úrovni kynologickej záchranárskej činnosti. ŠKZS Slovakia plánuje aj v budúcnosti spolupracovať  s ostatnými záchranárskymi organizáciami susedných štátov.

Fotografie z podpisovania dohody tu


     V dňoch 09.,10.,11. mája 2008 sa konali Turične dni v obci Martovce, okr.Komárno. Na základe pozvania starostu obce, Ing.  Keszeg István, ŠKZS Slovakia na tomto podujatí spolupracoval s APVV MO Komárno ktorú zastupoval Michal Čačko st. Boli vykonané ukážky z kynologickej záchranárskej činnosti a zároveň aj beseda s miestnymi obyvateľmi Martoviec. Podujatie sa tešilo veľkej návštevnosti a prebiehalo v priateľskom duchu. 

Fotografie z podujatia tu


DEŇ DETÍ

    Dňa 02.06.2008 sa členovia ŠKZS Slovakia zúčastnili na Dni Detí v obci Dolný Štál, okr. Dunajská Streda. V rámci programu pripravili pekné ukážky s kynologickej záchranárskej činnosti na miestnom futbalovom ihrisku. Prítomné deti mali veľkú radosť zo psíkov. Na radosť detí, členovia ŠKZS Slovakia im rozdávali malé darčeky. Prianie detí bolo, aby členovia ŠKZS Slovakia so svojimi štvornohými priateľmi prišli navštíviť aj nabudúce.

Fotografie z akcie tu


     Na základe pozvania riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) P PZ , plk. Ing. Ivana Ševčíka a riaditeľa odboru Východ ÚBOK P PZ pplk. Ing. Rolanda Blaška, sa generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek zúčastnil na športovom dni riaditeľa odboru Východ ÚBOK P PZ dňa 09.06.2008 v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

    Na tomto podujatí boli prítomní aj medzinárodní hostia z Ukrajiny, Maďarska, Česka a Švajčiarska. Medzi hosťami bol aj 1. viceprezident PZ plk. Mgr. Michal Kopčik. Akcia bola mimoriadne dobre organizovaná a prebehla v priateľskom ovzduší. Pre ŠKZS Slovakia bola významnou udalosťou zúčastniť sa na takomto podujatí.

Fotografie zo športového dňa tu


     Ružinovský športový klub pod zášitou starostu MČ Ružinov, Ing. Slavomíra Drozda, zorganizoval 14. júna 2008  na Štrkoveckom jazere

Súťaž netradičných bezmotorových plavidiel  "Na vlnách fantázie".

     V rámci programu pripravenom pre návštevníkov vystúpili aj členovia ŠKZS Slovakia. O prácu psov bol veľký záujem, najmä najmenší si prišli na svoje pri maznaní sa so štvornohými záchranármi. Rozdávali sa aj darčekové predmety, ktorým sa všetci potešili.

Fotografie z akcie tu


LETNÝ TÁBOR ŠKZS SLOVAKIA

     ŠKZS Slovakia v spolupráci s APVV MO Komárno usporiadala pre svojich členov sústredenie formou letného tábora neďaleko obce Zlatná na Ostrove , okr. Komárno, od 18. do 22.06.2008. K dobrej úrovni usporiadania tejto udalosti veľkou mierou prispel predseda APVV MO Komárno Michal Čačko, ktorý spolupracoval pri organizovaní letného tábora. Aj tieto skutočnosti potvrdzujú dobrú spoluprácu a naplnenie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠKZS Slovakia a APVV .

    "...vo svete čoraz častejšie sa stáva, že vodné živly ničivo vyčíňajú a v podobe rôznych prírodných katastrôf ako sú napr. povodne následné zaplavenie dedín, miest a rôznych obytných oblastí. Sú to veľmi vážne, zložité a pre ľudstvo bolestivé situácie, kde človek a technika len ťažko a v určitých prípadoch vôbec nemôže pomôcť. Okrem prírodných katastrôf voda aj v iných podobách môže ukázať svoje negatívne vlastnosti. V posledných rokoch, sa zvýšil počet utopených osôb a to nielen cez letné obdobie, v dovolenkovom období pri kúpaní, pri rybačkách , člnkovaní ale aj v zimnom období , keď hra detí na ľadových plochách riek či jazier končí tragicky.  Na základe nepriaznivej štatistike o vodných nešťastiach z tejto oblasti je potrebné prispôsobovať okrem technických prostriedkov aj prípravu špeciálne cvičených záchranárskych psov. Od prírody dané schopnosti psov , pri správnom cvičení , sú často poslednou nádejou v pátracích akciách pri vyhľadávaní utopených ľudí a mŕtvych tiel."  Týmito slovami začal  generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek zahájenie letného tábora, keďže jedným z hlavných bodov sústredenia bol nacvičenie utopených ľudí za pomoci špeciálne cvičených záchranárskych psov.

Fotografie z tábora tu


     Na základe pozvania starostu obce Hronovce pána Róberta Csudaiho, ŠKZS Slovakia, dňa 28.06.2008 sa zúčastnila na Dni obce. Pri tejto príležitosti členovia ŠKZS Slovakia prezentovali ukážky s kynologickou tematikou. Naša organizácia už dlhodobo úspešne spolupracuje s vedením obce Hronoviec. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj Ivan Černý majiteľ obchodu chovateľských potrieb U Bundášika v Želiezovciach.

Fotografie z akcie tu


ÚSPEŠNÁ PÁTRACIA AKCIA

     Dňa 08.07.2008 vo večerných hodinách, ŠKZS Slovakia obdržala telefonát o pomoc pri pátraní po 13 ročnom Matejovi z Bratislava, ktorý svoje prázdniny strávil v chatovej oblasti v Šaštín-Stráže . O pomoc požiadala matka nezvestnej osoby. Členovia ŠKZS Slovakia o 22:30 vyrazili so svojimi záchranárskymi psami do chatovej oblasti Šaštín - Stráže. Na mieste už nachádzali príslušníci PZ, ktorí sa zúčastnili tiež na pátraní. Do pátracej akcie sa zapojili aj rodičia chlapca a ich známy. Pátracia akcia bola sťažená nocou. Pátralo sa celú noc , prehľadala sa veľká lokalita lesného porastu okolo chatovej oblasti.

     Pátracia akcia priniesla svoj úspech. Ráno o 06:35 bol nájdený nezvestný 13 ročný Matej v dobrom zdravotnom stave.  Členovia ŠKZS Slovakia opäť preukázali svoju operatívnosť a pripravenosť. Spolupráca medzi PZ, obyvateľstvom a členmi ŠKZS Slovakia bola výborná.

Fotografie z akcie tu


PREDSEDNÍČKA RK ŠKZS SLOVAKIA Promovala (Gratulujeme Ti Marcela !!!)

     15. júla 2008 po úspešnom ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia prírodopis - anglický jazyk a literatúra, bol počas slávnostnej promócie predsedníčke RK ŠKZS Slovakia - Marcele Juríčkovej  udelený titul Magister. Na slávnostnom podujatí boli prítomní aj členovia generálneho riaditeľstva ŠKZS Slovakia.

Fotografie z promócií tu


OBECNÉ DNI

BÍŇA okr. Nové Zámky
MARTOVCE okr. Komárno
AUGUST 2008
 

     Členovia ŠKZS Slovakia prijali pozvanie na obecné dni Bíňa okr. Nové Zámky , Martovce okr. Komárno V obci Martovce ukážky zo záchranárskej činnosti prebehli v spolupráci s APVV MO Komárno.

Fotografie z akcie tu


BOLI SME PRI TOM...

     Členovia ŠKZS Slovakia boli svedkami milej udalosti. Dňa 16.08.2008 gratulovali oslávencovi Michalovi Čačkovi predsedovi APVV MO Komárno pri svojich 50 narodeninách. Popriali mu veľa zdravia a dlhé roky života.

Fotografie z narodenín tu


Úspešná akcia so smutným koncom

     Dňa 18.08.2008 ŠKZS Slovakia do svojej centrály obdržala telefonát o možnej pomoci pri vzniknutej mimoriadnej udalosti . V obci Zemianske Sady okr. Galanta došlo k výbuchu plynu v rodinnom dome a pod ruinami sa mala nachádzať 52 ročná nezvestná osoba, ktorú bolo  treba vyhľadať zo špeciálne cvičenými psami . Na miesto nešťastia dorazila špeciálna výjazdová skupina ŠKZS Slovakia behom jednej hodiny. Na mieste sa už nachádzali niektoré záchranné zložky polície a HaZZ. Hneď po príchode bol nasadený špeciálne cvičený pes ŠKZS Slovakia , ktorý je cvičený na dvojkombináciu pachov. V ťažkom teréne psík štekotom označil miesto , kde cítil vychádzajúce pachy z ruín. Tento pes bol nasadený aj z druhej strany budovy , kde hrabaním do ruín označoval ďalšie miesto smerujúce k prvému. V ostatných častiach vylúčil prítomnosť živého alebo mŕtvolného pachu. Po odstránení určitej vrstvy ruín v mieste , kde pes označil miesto bola nájdená 52 ročná nezvestná osoba, ktorá už bohužiaľ nežila. Aj v tomto prípade členovia ŠKZS Slovakia ukázali svoju akcieschopnosť a dobre vycvičenosť svojich psíkov.

Fotografie z akcie tu


Medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov ŠKZS Slovakia

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia (ŠKZS Slovakia) na základe koncepcie činnosti a ročného plánu na rok 2008 v dňoch 3.-4.-5.-6.-7. 09. 2008 v Hronovciach okr. Levice organizoval II. ročník Sústredenia psovodov a psov  záchranárov s medzinárodnou účasťou.

     Účelom sústredenia bolo nacvičovať záchranárske prvky ktoré sú potrebné pri rôznych ostrých záchranárskych prácach, koordinovanie činnosti  jednotlivých záchranárskych týmov zo Slovenska a zahraničia. Úlohou sústredenia bolo prehĺbiť praktické vedomosti prítomných záchranárov a ukázať smer vývoja medzinárodnej záchranárskej činnosti. Počas sústredenia formou pracovných porád skúmali možnosť vykonávania spoločných pátracích akcií po nezvestných osobách, alebo  pri iných  mimoriadnych udalostiach ako aj cvičeniach. Prioritami sústredenia bolo maximálne prispôsobovať cvičenia k praktickým podmienkam a precvičovanie vyhľadávania špeciálnych pachov(mŕtvolný pach). Na tejto akcii sa zúčastnili psovodi záchranári z Poľska, Česka, Maďarska ako aj zo Slovenska. Okrem psovodov záchranárov boli prítomný aj záchranári Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza. Prvý krát sa zúčastnili aj príslušníci Maďarskej polície. Organizačný štáb ŠKZS Slovakia na tohtoročné sústredenie pripravil bohatý a pestrý pracovný i kultúrny program. Záchranárske prvky precvičovali na dvoch pracoviskách, kde okrem ruín mohli nacvičovať aj zľaňovanie so psom. Určitý počet psov malo možnosť precvičiť aj vyhľadávanie špeciálneho (mŕtvolného) pachu. Počas trvania sústredenia toto podujatie navštívilo veľa známych hostí z verejného i kultúrneho  života a z polície. Generálne riaditeľstvo ŠKZS Slovakia udelilo piatim osobám Certifikát o prijatí za čestného člena, a každý hosť obdržal  ďakovné alebo pamätné listy. Úplnou raritou  bolo dar formou šteniatka NO pre ŠKZS Slovakia od predsedu MO APVV Komárno Michala Čačka. Generálny riaditeľ Alexander Berek využil možnosť a obdaroval psovoda záchranára Horskej služby Poľska (GOPR)  týmto šteniatkom. Organizačný štáb ŠKZS Slovakia usporiadal pre účastníkov podujatia zájazd s bohatým programom do termálneho kúpaliska v okr. DS. Na konci sústredenia zahraničný účastníci poďakovali za možnosť pocvičiť a za príjemný pobyt na Slovensku a lúčili sa s myšlienkou, že o rok sa znovu stretneme. Generálne riaditeľstvo ŠKZS Slovakia aj touto cestou chce poďakovať všetkým účastníkom sústredenia a osobám, organizáciám ktoré pomáhali napĺňať ciele záchranárskej činnosti.

Fotografie zo sústredenia tu


     V dňoch 11. - 12. septembra 2008 sa v Belušských Slatinách uskutočnil 1. ročník Športových dní riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR a zúčastnili sa na ňom zamestnanci riaditeľstva a jednotlivých krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj členovia ŠKZS Slovakia.

Fotografie z akcie tu


     V dňoch 18.-19.09.2008 členovia ŠKZS Slovakia sa zúčastnili na Seminári Polície Severomoravského kraja ČR.

Fotografie zo seminára tu


     Členovia ŠKZS Slovakia absolvovali Medzinárodné školenie v Poľsku a získali Medzinárodné certifikáty. (02.-05.10.2008)

Fotografie zo školenia tu

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI