Úvod arrow Rok 2007
Rok 2007

     ŠKZS Slovakia na základe koncepcie plánu činnosti a ročného plánu na rok 2007 v dňoch 6., 7.- 8. 09. 2007 v Belušských Slatinách okr. Púchov, organizuje sústredenie psovodov a psov záchranárov s medzinárodnou účasťou. Za týmto účelom predsedníctvo ŠKZS Slovakia zriadil organizačný štáb, ktorý bude zabezpečovať a koordinovať sústredenie.

     Prvé zasadnutie organizačného štábu sa konalo 02.03.2007 v Ivánke pri Dunaji kde boli rozdelené hlavné úlohy.


     Predstavenstvo ŠKZS Slovakia bol v úzkom kontakte s krízovým štábom VOP Nováky, po nešťastných udalostiach, ktoré nastali 02.03.2007 a členovia organizácie boli pripravený pomôcť pri pátraní po nezvestných osobách. Zo známych bezpečnostných príčin to však nebolo umožnené.


     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia v nedeľu 11.03.2007  o 13:00 hod. obdržala telefonát o pomoc pri hľadaní  8 ročného chlapca. Po príchode na miesto určenia, kde bol naposledy videný, bol nasadený špeciálne cvičený záchranársky pes DNEPR a traja záchranári z ŠKZS Slovakia. Boli prepátravané okolité lokality, a cca. po 2 hodinovom pátraní pes DNEPR štekotom dal najavo, že v zavalených pivničných priestoroch, našiel maloletú osobu. Po príchode na miesto jeden zo záchranárov sa pustil do podzemných priestorov zavalenej pivnice. Tam zistil, že pes šteká nad ležiacim chlapcom. V priestoroch bola tma, veľký neporiadok. Po rýchlom vyhodnotení situácie s pomocou ostatných záchranárov sa chlapca podarilo vyniesť z útrob pivníc.


precvičovanie našich vedomostí

     V dňoch 17. -18. 03. 2007 členovia ŠKZS Slovakia úspešne absolvovali preškolenie PRVEJ POMOCI s EURÓPSKYM CERTIFIKÁTOM v priestoroch ÚzS SČK Leviciach.


     Na základe ročného plánu ŠKZS Slovakia v apríli sa začalo budovanie tréningového strediska pre psov záchranárov v centrále ŠKZS Slovakia. Plánuje sa vybudovanie moderného záchranárskeho výcvikového strediska. Výcvikové pomôcky budú viacúčelové a niektoré prvky budú maximálne prispôsobované k praktickým podmienkam.


V mesiaci marec bola podpísaná  
"Dohoda o vzájomnej spolupráci"
medzi Slovenským Červeným krížom
- Územným spolkom v Leviciach
a
Špeciálnou kynologickou záchrannou službou Slovakia


      Dňa 20.04.2007 členovia ŠKZS Slovakia, na základe požiadavky Základnej školy v Plavých Vozokanoch v okr. Levice, sa zúčastnili kynologickej ukážky pre deti v školskom veku. Predviedli ukážky záchranárskej činnosti a prednášku so záchranárskou tematikou, pre deti rozdali drobné prezentačné predmety

 

 


     Dňa 26.04.2007 členovia ŠKZS Slovakia v spolupráci s KR PZ Bratislava, OR PZ Pezinok, VS P PZ Malé Leváre a HaZZ Pezinok vykonali spoločnú pátraciu akciu po nezvestnej osobe R.W., ktorej nezvestnosť nahlásili z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Boli prepátravané vytipované miesta v okolí Psychiatrickej nemocnice. Záchranárske psy počas pátrania nepotvrdili v určených lokalitách prítomnosť nezvestnej osoby. Počas pátrania bola spolupráca medzi jednotlivými zložkami na veľmi dobrej úrovni. 


VÝZVA ! ! !

     Na základe koncepcie plánu činnosti ŠKZS Slovakia dávame na vedomie psovodom a verejnosti, že je možné sa prihlásiť a stať sa členom našej organizácie z oblasti  medzi Levice - Štúrovo. Môžu sa prihlásiť psovodi, ktorí chcú a sú ochotný plniť úlohy a poslanie ŠKZS Slovakia.
    
Prihlásiť sa môžete na adrese: Nýrovce 246,935 67 pošta Málaš alebo na čísla centrály organizácie: 0918/066 911, 0905/253 238 .


 predseda predstavenstva ŠKZS Slovakia Alexander Berek
a vzácny hosť podujatia
svetového formátu reportér Andrej Bán.

 

 

 

     Dňa 11.05.2007 členovia predstavenstva ŠKZS Slovakia na základe pozvania SČK ÚzS v Leviciach, sa zúčastnili na pripomienkových oslavách ku dňu Medzinárodného Červeného kríža a Červeného polmesiaca na slávnostnej akadémie pod heslom "Len spolu môžeme byť zdraví"

     Na tomto krásnom podujatí sa zúčastnili čelní predstavitelia SČK a takisto aj iný vzácny hostia zo spoločenského života. Po bohatom programe, ktorú pripravili organizátori z ÚzS SČK Levice, účastníci mohli pospomínať a mali možnosť nadviazať nové kontakty.


     V dňoch 18.- 19.05.2007 členovia predstavenstva ŠKZS Slovakia vykonali služobnú cestu a následnú pracovnú poradu priamo na mieste konania medzinárodného sústredenia psovodov záchranárov v Belušských Slatinách na Hoteli Thermál v okr. Púchov.

Gubík, Berek, Bereková, Milučký (majiteľ Hotela Thermál)

 

 

 


     Dňa 21.05.2007 členovia ŠKZS Slovakia sa zúčastnili v spolupráci SČK ÚzS Levice i ďalšími záchranárskymi organizáciami HaZZ Levice, OR PZ Levice, Urgent (Záchranná zdravotná služba), v súťaži Hliadok mladých zdravotníkov II. stupňa na Levickom Hrade. V príjemnom prostredí na dobre organizovanej akcii so svojimi špeciálne cvičenými záchranárskymi psami spolupracovali pri vyhľadávaní nezvestných osôb.

 Marek Čider so psom Dana
a
Alexander Berek so psom Dnepr

 

 

 


     Dňa 30.05.2007 Alexander Berek, Ninka Bereková a MUDr. Dalibor Hojsík sa zúčastnili 47. Májovej súdnolekárskej konferencie v Modre s medzinárodnou účasťou. kde aktívne vystúpili v prednáškovej časti na tému "Zákonitosti vody pri vodnom vyhľadávaní utopených ľudí a mŕtvych tiel za pomoci špeciálne cvičeného psa"

 

 


     Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 01.06.2007 členovia ŠKZS Slovakia navštívili niekoľko základných škôl, kde predviedli ukážky so záchranárskou tematikou.

  Základná škola ČAKA (okr.Levice)
 Základná škola Dolný Pial (okr.Levice)

     V dňoch 27.-28.-29. júna 2007 naši členovia Alexander Berek, MUDr. Dalibor Hojsík  sa zúčastnili 1. Trilaterálního sympózia v Rožňove pod Radhoštěm s medzinárodnou účasťou. Sympózium bol veľmi dobre a kvalitne organizovaný na ktorom sa zúčastnili odborníci z:
- Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP
- Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP

- Traumatologické centrum FN Ostrava

- Ústav soudního lékařství FN Ostrava

- Policie ČR Správa Severomoravského kraje Ostrava
    
Členovia Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia aktívne vystúpili v prednáškovej i praktickej časti sympózia. Počas sympózia nadviazali nové kontakty, ktoré môžu byť užitočné v ďalšej ich činnosti.


Dňa 04.07.2007 Záchranná zdravotná služba URGENT Levice organizoval, pri príležitosti 30. výročia existencie Záchrannej zdravotnej služby v Leviciach Celoslovenský seminár NEHODA S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB Levice 2007. V rámci tohto podujatia organizoval súčinnostné cvičenie zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) - NEHODA S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB - na námestí Hrdinov v Leviciach. Na tomto podujatí spolupracovali:
- Operačné stredisko ZZS SR

- Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

- Okresné riaditeľstvo HaZZ Levice

- OR PZ Levice

- Mestská polícia Levice

- NsP Levice n.o.

- ÚzS SČK Levice

- Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia
    
Výborne organizovaná akcia sa tešila veľkej návšteve obyvateľstva širokého okolia. Na tomto podujatí zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia sa zúčastnili Alexander Berek, Ninka Bereková a ako dokumentarista ŠKZS Slovakia Peter Kováč, nemohol chýbať ani pes Dnepr, ktorý mal za úlohu vyhľadať osobu po dopravnej nehode ktorá bola v šoku a ušla z miesta nešťastia. Túto úlohu zvládol, osobu vyhľadal ktorej bola poskytnutá prvá pomoc.

Aj táto akcia ukázala dobrú pripravenosť a koordinovanosť všetkých zúčastnených záchranárskych a ostatných zložiek


V živote Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia došlo k významnej  udalosti,
Dňa 10. augusta 2007, bola podpísaná
Dohoda o vzájomnej spolupráci
medzi
Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže 
zastúpené generálnou riaditeľkou plk. PhDr. Máriou Kreslovou 
a 
Špeciálnou kynologickou záchrannou službou Slovakia
zastúpená predsedom predstavenstva Alexanderom Berekom.
Táto udalosť je významným krokom, ktorá môže napomáhať k naplneniu cieľov kynologickej
záchranárskej činnosti ŠKZS Slovakia.


 

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI