Úvod
September

 10. výročie založenie ŠKZS Slovakia

     Členovia, čestní členovia a hostia Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia dňa 24.9.2016 v Zlatých Moravciach na mimoriadnej konferencii oslávili 10. výročie svojho založenia.
     Na slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia z Polície Českej republiky, Maďarského červeného kríža, Slovenského červeného kríža, Asociácie policajtov vo výslužbe, Hasičského záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a miestnych samospráv.
     Po odznení slávnostných referátov venovaných hodnoteniu činnosti ŠKZS Slovakia k jubileu, ocenila Asociácia policajtov vo výslužbe a Dobrovoľná požiarna ochrana SR generálneho riaditeľa ŠKSZ Slovakia Alexandra Bereka medailami, udelenými za doterajšiu záchranársku činnosť. Členovia ŠKZS Slovakia ocenili svojho riaditeľa veľkoplošnou fotografiou, na ktorej je GR Alexander Berek so svojim významným, dnes už nežijúcim, služobným psom Dneprom.
     ŠKZS Slovakia si uctila pozvaných hostí malými darčekmi a trom osobnostiam udelila čestné členstvo. Na záver tohto pekného podujatia potešili účastníkov konferenice svojim vystúpením členovia detského tanečno-speváckeho súboru (Danciny ZUŠ Z.M., DFS Zlatňanka).

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Úspešná pátracia akcia Bogliarka

     Výjazdová skupina ŠKZS Slovakia dňa 6.9.2016 sa zúčastnila na základe vyžiadania KCZS Gabčíkovo, pátracej akcie v okrese Bardejov v obci Bogliarka. Pátraciu akciu organizovala OR PZ Bardejov. Boli prepátravané okolité lesy v katastrálnej časti obce Bogliarka. Počas prepátravania lesných porastov členovia ŠKZS Slovakia našli telo nezvestnej osoby. Aj keď pátraciu akciu nazývame úspešnou, je to smutná udalosť, ale aspoň rodinný príslušníci ho môžu pochovať dôstojne.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI