Úvod
August

 Pátracia akcia na Dunaji

     Na základe požiadania OO PZ Štúrovo výjazdová skupina ŠKZS Slovakia dňa 28.8.2016 poskytla súčinnosť pre HS HaZZ Štúrovo pri prepátravaní vodných priestorov rieky Dunaj v katastrálnej časti mesta Štúrovo. Boli prepátravané určené úseky Dunaja na SR strane. Pátracia akcia bola vykonaná so špeciálne cvičeným psom ŠKZS Slovakia na vyhľadávanie utopených osôb.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Spoločné cvičenie jednotiek Civilnej ochrany

     Dňa 13.8.2016 na základe pozvania Okresného úradu, sekcie krízového riadenia Senica, Záchranná jednotka Civilnej ochrany ŠKZS Slovakia sa zúčastnila sppoločného cvičenia spoločnej jednotky CO. Cvičenie prebiehalo na vodnej nádrži Jablonica (okr. Senica). Precvičovala sa zručnosť používania techniky pre prípad mimoriadnej udalosti. Na jednotlivých stanoviskách miešané družstvá pracovali so záujmom a osvojovali, resp. precvičovali použitie techniky. Zmiešané družstvá plnili tieto úlohy - vyhľadávanie v zadymenom priestore, poskytovanie prvej pomoci, topografia, hod záchranným kolesom, obsluha čerpadiel, viazanie uzlov, sebaistenie, zlanovanie, obsluha elektrocentrály, osvetľovacej techniky, stavanie stanu, čerpanie vody pomocou plávajúceho čerpadla, záchrana topiaceho s využitím psa, evakuácia osôb z vodnej plochy pomocou člna, obsluha rádiostaníc.
     Udalosť bola organizovaná na veľmi dobrej úrovni a celá akcia prebiehala v priateľskom ovzduší. Takéto cvičenia majú svoje opodstatnenia v rámci jednotiek Civilnej ochrany. Po vykonanej práci v peknom prostredí všetci zúčastnení posedeli pri spoločnej opekačke.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Povodňové cvičenie Bátovce

     Na základe pozvania OR HaZZ Levice, členovia Záchrannej jednotky Civilnej ochrany ŠKZS Slovakia sa zúčastnili na spoločnom povodňovom cvičení v Bátovciach (10.-12.8.2016). Úlohou cvičenia bolo precvičiť spoluprácu pri mimoriadnych udalostiach na vodných priestoroch. Každá zúčastnená organizácia mala možnosť precvičiť aj zručnosť i jazdy motorovými člnmi. Okrem toho záchranná jednotka CO ŠKZS Slovakia prvý krát vykonala prípravu mladého psa (4 mesiace) na vyhľadávanie utopených osôb. Cvičenie bolo dobre organizované.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI