Úvod
Marec

Cvičenie zložiek IZS

     Záchranná jednotka Civilnej ochrany ŠKZS Slovakia ako hlavný organizátor, dňa 19.3.2015 organizovala súčinnostné cvičenie zložiek IZS v obvode Levice pod názvom "Volanie o pomoc !". Prioritou cvičenia bolo precvičovanie evakuácie osôb na bezpečné miesto cez vodnú plochu. Osoby boli evakuované na bezpečné miesto, kde im bola poskytnutá prvá pomoc SČK. Osoby, ktoré následkom šoku sa vzdialili na neznáme miesto boli vyhľadané prieskumnou skupinou za pomoci špeciálne cvičených záchranárskych psov: Pest Megyei Kutató-Mento Szolgálat. Cvičenie bolo uskutočnené v katastrálnej časti obce Veľké Koználovce na vodnej nádrži. Po cvičení nasledoval sprievodný program pre cca 600 detí "Svetový deň vody", hlavným usporiadateľom bola Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa. Cvičenie bolo vyhodnotené ako veľmi úspešné.
Zasahujúce zložky: ŠKZS Slovakia - záchranná jednotka CO ŠKZS Skovakia, OR HaZZ Levice, OR PZ Levice, OO PZ Tlmače, Správa povodia dolnéhoh Hrona a dolného Ipľa, SČK, ÚzS Levice, obec Veľké Kozmálovce, Pest Megyei Kutató-Mento Szolgálat, Okresný úrad Levice - Krízové riadenie. Medzi hosťami boli aj predstavitelia Okresného úradu Nitra v sídle kraja - Rastislav Brázdil, DHZ - Štefan Bárány, OR PZ Levice - Boris Kováč a mnoho ďalších zaujímavých hostí.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Dôležité čísla


112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
hasiči a záchranári
155
záchranná zdravotná služba
158
polícia
159
mestská polícia
18 300
horská záchranná služba
18 155
letecká záchranná zdravotná služba
046/5421697
banská záchranná služba

Hlásenie porúch

0850 111 727
poruchová linka SPP
0800 111 567
poruchová linka ZSE
0800 159 000
poruchová linka SSE
0800 123 332
poruchová linka VSE
© 2023 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI