Úvod
Vitajte na stránke ŠKZS Slovakia

Všetci za jeden cieľ,

pre záchranu ľudských životov !!! 

 

     Prečo ?  - každý jeden záchranár môže zachrániť niekoľko ľudských životov. Ľudský život sa nedá vyčísliť žiadnymi finančnými hodnotami. Záchrana ľudských životov je najhumánnejšou vecou na svete.

Záchranárov nikdy nie je dosť!

     Prečo pes ?  - pes je najvernejším priateľom človeka a najlacnejším  i najspoľahlivejším pomocníkom záchranára.  Žiadna technika doteraz neprekonala schopnosti čuchového ústrojenstva psa.

     Združenie je zriadené podľa Zákona č.83/90 Zb. o združení občanov a je registrovaný na MV SR dňa 23.06.2006.
     Špeciálny záchranný team je zložený z jedného a viacerých skupín psovodov, záchranárov, špecialistov záchrannej služby. V združení sú začlenení aj odborníci z oblasti práv, manažmentu, všeobecného lekárstva a veterinárnej služby.

     Združenie je samostatným právnym subjektom, spôsobnosťou na území Slovenskej republiky a pri mimoriadnych udalostiach aj v zahraničí.
     Predmetom činnosti združenia je účelové prepojenie záchranárskych záujmov so záujmami celospoločenskými s eliminovania, resp. zníženia ľudských a materiálnych strát.

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia vykonáva:

-     prieskum rôznorodého terénu za pomoci špeciálne cvičených psov, špecialistov záchranárov, špeciálnej techniky na záchranu ľudských životov, materiálnych hodnôt a vyhľadávanie miesta nezvestných mŕtvych tiel
-     vyhľadávanie stratených a nezvestných ľudí
-     vyslobodzovacie práce po nájdení nezvestnej osoby
-     poskytnutie prvej pomoci postihnutím
-     vyhľadávanie nezvestných ľudských tiel po utopení za pomoci špeciálne cvičeného záchranárskeho psa
-     špeciálne vyhľadávanie ľudí a mŕtvych tiel za pomoci špeciálne cvičeného psa po zemetrasení, povodní,  banských, leteckých nešťastí a mimoriadnych udalostí
-     kynologickú poradenskú službu pri vyhľadávaní a pátraní  po nezvestných osobách vrátane mŕtvych tiel

      Členstvo v združení je dobrovoľné a môže byť každá svojprávna fyzická osoba ktorá je staršia ako 18 rokov a právnická osoba ktorej činnosť je zlučiteľná s právnym poriadkom SR a poslaním združenia. Osoba , ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj záchranárskej činnosti v SR a napomáha ŠKZS Slovakia môže byť prijatá za čestného člena združenia.

 

 

 

 

 
© 2024 www.rescueberek.sk

Template by

www.Ahadesign.eu
echo
FORPSI - sponzorovaný web

Webhosting sponzoruje FORPSI